INOVPACK

Çevre Politikamız

INOVPACK; gelecek neslin ihtiyaçlarının karşılanmasına, korunmasına ve iyileştirilmesine karşılık gelen sürdürülebilirlik yaklaşımına bağlı olarak faaliyette bulunmaktadır. Üretimin sağlıklı bir şekilde devamlılığı sağlanırken doğa ve insan arasındaki sosyo-ekolojik denge de gözetilir.

Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlayan INOVPACK, çevre dostu ürünleri hayata geçirmeyi prensip olarak benimsemiştir. Üretilen maddelerin yeniden geri dönüşüm sürecine dâhil olabilmesi adına ürünlerine, geri dönüşümlü malzemelerle çalışabilme özelliğini kazandırmıştır.

Doğanın korunması ve kaynak kullanımında tasarruf sağlanması amacıyla düzenli Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. INOVPACK, gerekli çevre bilincinin oluşabilmesi için kurum çatısı altındaki her bir bireyini eğitimlerle desteklemektedir.

Uzun yıllara dayanan makine ve teknoloji alanındaki uzmanlığı ile INOVPACK, sürdürülebilirlik ve çevre korunması ile ilgili konularda düzenli olarak bilgilendirmeler yaparak üretimde şeffaf bir süreç yürütmektedir.